Cialis

 

   What is Cialis and how is it used?

Cialis is a prescription medicine used to treat the symptoms of erectile dysfunction. Cialis may be used alone or with other medications.
Cialis belongs to a class of drugs called Phosphodiesterase-5 Enzyme Inhibitors.
It is not known if Cialis is safe and effective in children.
What are the possible side effects of Cialis?
Cialis may cause serious side effects including:
chest pain,pain spreading to the jaw or shoulder,nausea,sweating,vision changes,sudden vision loss,ringing in your ears,sudden hearing loss, andan erection that is painful or lasts longer than 32 hours
Get medical help right away, if you have any of the symptoms listed above.
The most common side effects of Cialis include:
headache,flushing (warmth, redness or tingly feeling),nausea,upset stomach,runny or stuffy nose,
muscle pain,back pain, andpain in your arms or legs

Tell the doctor if you have any side effect that bothers you or that does not go away.

These are not all the possible side effects of Cialis. For more information, ask your doctor or pharmacist.

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

CIALIS (tadalafil) is a selective inhibitor of cyclic guanosine monophosphate (cGMP)-specific phosphodiesterase type 5 (PDE5). Tadalafil has the empirical formula C22H19N3O4 representing a molecular weight of 389,41 The structural formula is:

The chemical designation is pyrazino[1′;,2′;:1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-, (6R,12aR)-. It is a crystalline solid that is practically insoluble in water and very slightly soluble in ethanol.

CIALIS is available as almond-shaped tablets for oral administration. Each tablet contains 2.5, 5, 10, or 20 mg of tadalafil and the following inactive ingredients: croscarmellose sodium, hydroxypropyl cellulose, hypromellose, iron oxide, lactose monohydrate, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, sodium lauryl sulfate, talc, titanium dioxide, and triacetin.

Türkçe Anlamı Budur Cialis Halkında;;

   Cialis nedir ve nasıl kullanılır?

Cialis, erektil disfonksiyon semptomlarını tedavi etmek için kullanılan reçeteli bir ilaçtır.  Cialis tek başına veya diğer ilaçlarla kullanılabilir.

Cialis, Fosfodiesteraz-5 Enzim İnhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfına aittir.

Cialis’in çocuklarda güvenli ve etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

Cialis‘in olası yan etkileri nelerdir?

Cialis aşağıdakiler de dahil olmak üzere ciddi yan etkilere neden olabilir:

göğüs ağrısı,

çene veya omuza yayılan ağrı,

mide bulantısı,

terlemek,

görme değişiklikleri,

ani görme kaybı,

kulaklarında çınlıyor,

ani işitme kaybı ve

ağrılı veya 32 saatten uzun süren bir ereksiyon

Yukarıda listelenen semptomlardan herhangi birine sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.

Cialis’in en yaygın yan etkileri şunlardır:

baş ağrısı,

kızarma (sıcaklık, kızarıklık veya karıncalanma hissi),

mide bulantısı,

mide rahatsızlığı,

burun akıntısı veya burun tıkanıklığı,

kas ağrısı,

sırt ağrısı ve

kollarında veya bacaklarında ağrı

Sizi rahatsız eden veya gitmeyen herhangi bir yan etkiniz varsa doktora söyleyin.

Bunlar Cialis’in olası yan etkileri değildir.  Daha fazla bilgi için, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yan etkiler hakkında tıbbi tavsiye için doktorunuzu arayın.  Yan etkileri 1-800-FDA-1088‘de FDA’ya bildirebilirsiniz.

CIALIS (tadalafil), siklik guanozin monofosfat (cGMP) -spesifik fosfodiesteraz tip 5’in (PDE5) seçici bir inhibitörüdür.  Tadalafil, 389,41 molekül ağırlığını temsil eden ampirik formül C22H19N3O4’e sahiptir.  Yapısal formül:

Kimyasal tanımı pirazino [1 ‘;, 2’;: 1,6] pirido [3,4-b] indol-1,4-dion, 6- (1,3-benzodioksol-5-il) 2,3  6,7,12,12a-heksahidro-2-metil-, (6R, 12aR) -.  Suda pratik olarak çözünmeyen ve etanolde çok az çözünür olan kristalimsi bir katıdır.

Cialis oral uygulama için badem şekilli tabletler olarak mevcuttur.